ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0004)


2 Sep 64
25
1

DGA-65-0004 ราคากลาง egp

งบประมาณ 2,360,000.00 บาท