ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบพอร์ทัลข้อมูลกลางเพื่อประชาชน (INFORMATION SERVICE PORTAL) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 2)(DGA/64/0215)


26 Aug 64
82
1

DGA-64-0215 ราคากลางครั้งที่ 2

เลขที่โครงการ 64087472801
งบประมาณ 2,792,500.00 บาท
10 ครั้ง