ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินการสำรวจความผูกพันองค์กรของเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ 2564 (Engagement and Satisfaction Survey) (DGA/64/0246)


18 ส.ค. 64
49
1

DGA-64-0246 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64087298018
งบประมาณ 400,000.00 บาท
5 ครั้ง