ประกาศราคากลาง งานซื้อและอัปเกรดอุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/64/0235)


11 Aug 64
28
1

DGA-64-0235 ราคากลาง

เลขที่โครงการ 64087083539
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
9 ครั้ง