ประกาศราคากลาง งานซื้อและอัปเกรดอุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/64/0235)


11 ส.ค. 64
12
1

DGA-64-0235 ราคากลาง

เลขที่โครงการ 64087083539
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
4 ครั้ง