ประกาศราคากลางงานจัดจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link) (DGA/64/0237)


10 Aug 64
38
1

DGA-64-0237 ราคากลาง egp

งบประมาณ 40,000,000.00 บาท
15 ครั้ง