ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำคำของบประมาณและติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (DGA/64/0232)


2 ส.ค. 64
30
1

DGA-64-0232 ราคากลาง egp

งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
3 ครั้ง