ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำคำของบประมาณและติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (DGA/64/0232)


2 Aug 64
37
1

DGA-64-0232 ราคากลาง egp

งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
4 ครั้ง