ประกาศราคากลางงานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud แบบรายปี


23 ก.ค. 64
11
1

DGA-64-0227 ราคากลาง

งบประมาณ 650,000.00 บาท
4 ครั้ง