ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบพอร์ทัลข้อมูลกลางเพื่อประชาชน (INFORMATION SERVICE PORTAL) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขที่ DGA/64/0215


19 Jul 64
44
1

DGA-64-0215 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64077233969
งบประมาณ 2,792,500.00 บาท
5 ครั้ง