ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยการอำนวยความสะดวกภาครัฐ ในการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2 (DGA/64/0174)


19 May 64
22
1

DGA-64-0174 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64067099915
งบประมาณ 4,032,000.00 บาท
2 ครั้ง