ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบเพื่อรองรับการออกใบประกาศนียบัตรออนไลน์ ผ่านระบบดิจิทัล (DGA/64/0199)


30 มิ.ย. 64
16
1

64-0199 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ ุ64067537542
งบประมาณ 177,100.00 บาท
3 ครั้ง