ประกาศราคากลาง งานจ้างบริการ IP Address สำหรับ DGA ประจำปี ๒๕๖๔ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ DGA/64/0205


6 ก.ค. 64
12
1

DGA-64-0205 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64077016158
งบประมาณ 350,000.00 บาท
1 ครั้ง