ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบแนะนำหมวดหมู่เรื่องร้องเรียน ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0201)


6 ก.ค. 64
13
1

DGA-64-0201 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64067568723
งบประมาณ 1,750,000.00 บาท
2 ครั้ง