ประกาศราคากลางงานจ้างประเมินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทดสอบเจาะระบบ (penetration Testing) ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)


6 Jul 64
172
1

DGA-64-0207 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64077023852
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
38 ครั้ง