ประกาศราคากลางงานจ้างประเมินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทดสอบเจาะระบบ (penetration Testing) ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)


6 ก.ค. 64
140
1

DGA-64-0207 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64077023852
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
35 ครั้ง