ประกาศราคากลางงานจ้างประเมินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทดสอบเจาะระบบ (penetration Testing) ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)


6 ก.ค. 64
151
1

DGA-64-0207 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64077023852
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
37 ครั้ง