ประกาศราคากลางงานเช่าใช้บริการพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


24 Jun 64
73
1

DGA-64-0198 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64067389491
งบประมาณ 6,190,000.00 บาท
12 ครั้ง