ประกาศราคากลางงานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิระบบอ่านใบรับรองข้อมูลสุขภาพในรูปแบบดิจิทัล (Digital Health Certificate Resolver) (DGA/64/0200)


22 Jun 64
71
1

DGA-64-0200 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64067363939
งบประมาณ 8,500,000.00 บาท
7 ครั้ง