ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0188)


8 มิ.ย. 64
57


1

DGA-64-0188 ราคากลาง

เลขที่โครงการ 64067060262
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
16 ครั้ง