ประกาศราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มกลุ่มสังคมออนไลน์ทางด้านนวัตกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาล (Online Data Community Platform for Data Innovation and Governance)ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/64/0151) ครั้งที่ 1


26 Mar 64
41
1

DGA-64-0151 ราคากลาง egp

งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
3 ครั้ง
2