ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0171)


11 May 64
31
1

DGA-64-0171 ราคากลาง

เลขที่โครงการ 64047392584
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
1 ครั้ง