ประกาศราคากลางงานซื้ออุปกรณ์พกพา Smart Phones และ Tablets สำหรับใช้ในการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0176)


13 พ.ค. 64
21
1

DGA-64-0176 ราคากลาง

เลขที่โครงการ 64057140965
งบประมาณ 150,000.00 บาท
2 ครั้ง