ประกาศราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรม Thailand Open Data Promotion (ครั้งที่ 3) (DGA/64/0143)


5 May 64
33
1

DGA-64-0143 ครั้งที่ 3 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64057000875
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
4 ครั้ง