ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) (DGA/64/0169)


29 เม.ย. 64
1234
1

DGA-64-0169 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64047405819
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
12345 ครั้ง