ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อบริการระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (G-log) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0173)


29 Apr 64
15
1

DGA-64-0173 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64047389828
งบประมาณ 320,000.00 บาท
3 ครั้ง