ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ DG-Cloud สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/64/0165)


23 Apr 64
22
1

DGA-64-0165 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64047254820
งบประมาณ 9,000,000.00 บาท
4 ครั้ง