ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องมือจัดการคุณภาพข้อมูลภายใต้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ (Data Quality for Data Governance) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 2) (DGA/64/0138)


23 Apr 64
19
1

DGA-64-0138 ราคากลาง egp (ครั้งที่ 2)

เลขที่โครงการ 64047260471
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
3 ครั้ง