ราคากลางจ้างงานจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มกลุ่มสังคมออนไลน์ทางด้านนวัตกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาล (Online Data Community Platform for Data Innovation and Governance) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0151)


26 Mar 64
13
1

DGA-64-0151 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64037443488
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
1 ครั้ง