ราคากลางจ้างงานจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มกลุ่มสังคมออนไลน์ทางด้านนวัตกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาล (Online Data Community Platform for Data Innovation and Governance) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0151)


26 มี.ค. 64
1234
1

DGA-64-0151 ราคากลาง egp

งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
12345 ครั้ง