ราคากลางจ้างบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MAILGOTHAI) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0149)


12 Mar 64
28
1

DGA-64-0149 ราคากลาง egp

งบประมาณ 29,991,030.00 บาท
8 ครั้ง