ราคากลางจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0144)


8 Mar 64
185

 ราคากลางจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

1

DGA-64-0144 ราคากลาง

งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
40 ครั้ง