ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลและแบ่งปันข้อมูล (File Sharing) (DGA/64/0164)


1 เม.ย. 64
1234
1

DGA-64-0164 iาคากลาง

เลขที่โครงการ 64047011230
งบประมาณ 160,500.00 บาท
12345 ครั้ง