ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรม Thailand Open Data Promotion (ครั้งที่ 2) (DGA/64/0143)


1 Apr 64
25
1

ราคากลาง

เลขที่โครงการ 64047006069 ประกวดราคาจ้างจ้างจัดกิจกรรม Thailand Open Data
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
1 ครั้ง