ประกาศราคากลางงานจัดซื้อแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Chatbot Development Platform for Government) (ครั้งที่ ๒) (DGA/64/0132)


26 Mar 64
23
1

DGA-64-0132.2 ราคากลาง

เลขที่โครงการ 64037493286
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท
4 ครั้ง