ประกาศราคากลางงานจ้างบริการระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Government Chat G-Chat) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0145)


11 Mar 64
10
1

DGA-64-0145 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64037159686
งบประมาณ 8,400,000.00 บาท