ประกาศราคากลางงานจ้างบริการประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN Conference) (DGA/64/0159)


19 มี.ค. 64
30
1

DGA-64-0159 ราคากลาง

งบประมาณ 13,000,000.00 บาท
3 ครั้ง