ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง (DGA/64/0154)


18 Mar 64
20
1

DGA-64-0154 ราคากลาง e-gp

เลขที่โครงการ 64037312981
งบประมาณ 24,000,000.00 บาท
2 ครั้ง