ประกาศราคากลางงานจัดจ้างบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) (DGA/64/0147)


11 Mar 64
18
1

DGA-64-0147 ราคากลาง

เลขที่โครงการ 64037193632
งบประมาณ 94,000,000.00 บาท
2 ครั้ง