ประกาศราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรม Thailand Open Data Promotion (DGA/64/0143)


11 Mar 64
20
1

DGA-64-0143 ราคากลาง

เลขที่โครงการ 64037186121
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท