ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านเอกสาร การนำเสนอ และบริหารจัดการ แบบรายปี โดยวิธีคัดเลือก (DGA/67/0162)


24 Jun 67
1

DGA-67-0162 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67069448116
งบประมาณ 5,150,000.00 บาท