ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างบริการบุคลากรปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบลงทะเบียนร้านค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


24 Jun 67
1

DGA-67-0158 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67069430094
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท