ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี ๒๕๖๗ หรือ Digital Government Awards 2024 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


24 Jun 67
1

DGA-67-0153 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67069392591
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท