ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ ๓๑ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


19 Jun 67
1

DGA-67-0159 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67069341641
งบประมาณ 500,000.00 บาท