ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0138)


4 Jun 67
5
1

DGA-67-0138 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67059573933
งบประมาณ 2,500,000.00 บาท
1 ครั้ง