ประกาศราคากลาง งานจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน ชั้น ๘ และ ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0115)


4 Jun 67
8
1

DGA-67-0115 ราคากลาง

เลขที่โครงการ ุึ67049455275
งบประมาณ 325,000.00 บาท
5 ครั้ง