ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบและให้บริการระบบกลางทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ (DGA/67/0130)


21 May 67
6
1

DGA-67-0130 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67059297665
งบประมาณ 980,000.00 บาท
2 ครั้ง