ประกาศราคากลาง งานเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน (โกดังหมายเลข ๑๐) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0129)


27 May 67
7
1

DGA-67-0129 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67059310341
งบประมาณ 224,025.60 บาท
1 ครั้ง