ประกาศราคากลางงานจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link) (DGA/67/0127)


14 May 67
10
1

DGA-67-0127 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67059189768
งบประมาณ 19,523,400.00 บาท
3 ครั้ง