ประกาศราคากลางงานจ้างบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as a Service ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (DGA/67/0118)


9 May 67
18
1

DGA-67-0118 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67059048235
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท
2 ครั้ง