ประกาศราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0114)


23 Apr 67
1

DGA-67-0114 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67049304301
งบประมาณ 500,000.00 บาท