ประกาศราคากลางงานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระบบบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0109)


22 Apr 67
1

DGA-67-0109 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ ุ67049223946
งบประมาณ 1,650,000.00 บาท