ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท้องถิ่นดิจิทัล เวอร์ชัน ๓ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0111)


19 Apr 67
1

DGA-67-0111 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67049255544
งบประมาณ 3,600,000.00 บาท