ประกาศราคากลางงานจ้างบริการพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/67/0107) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2 Apr 67
1

DGA-67-0107 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67049037938
งบประมาณ 4,290,000.00 บาท