ประกาศราคากลางงานงานจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์องค์กร (DGA Website dga.or.th) และเว็บไซต์ ทางรัฐ.com ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0105)


25 Mar 67
3
1

DGA-67-0105 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67039441028
งบประมาณ 500,000.00 บาท
2 ครั้ง